TẬP THỂ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH HẠNH SƠN

Trường TH Hạnh Sơn gồm 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Tập thể trường TH Hạnh Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Bài viết liên quan